Kirkko arjessa ja juhlassa

[ivcs]
Type: article
Parent page: Suomen evankelisluterilainen kirkko
[/ivcs]

iSuomen evankelisluterilainen kirkko tarjoaa apua ja tukea moneen eri elämänvaiheeseen. Kirkko on mukana iloissa ja suruissa. Se tarjoaa apua kriiseihin ja tukee surun hetkellä. Kirkko on mukana myös jäsentensä juhlissa ja iloitsemassa uusista aluista. /i

Tukea surun hetkelle

Kriisi voi koittaa yllättäen ja aina omat voimat eivät riitä niistä selviytymiseen. Pelkästään toisen henkilön läsnäolo voi helpottaa oloa. Kriisin koittaessa kirkon puoleen kannattaakin kääntyä heti, jotta apua saa mahdollisimman nopeasti. Suomen evankelisluterilainen kirkko tarjoaa tukeansa esimerkiksi henkisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi, ihmissuhteiden hoitamiseksi, suruaikaan ja kriisitilanteisiin, päihteiden käytöstä, rikollisuudesta ja muista riippuvuuksista eroon pääsemiseksi sekä kaikkiin arjen ongelmiin. Tukea tarjotaan myös kriisin tai haasteen kohdanneen henkilön omaisille. Kirkon kautta saat luottamuksellista keskusteluapua. He tarjoavat keskusteluapua muun muassa puhelimitse tai verkon kautta chatin välityksellä. Kirkolle voi kirjoittaa kirjeen tai sähköpostin ja he vastaavat mieltäsi askaruttaviin asioihin. Menetyksen koittaessa kirkolta saa vertaistukea sururyhmään osallistumalla tai keskustelua voi käydä myös kahdenkesken papin tai muun seurakunnan työntekijän kanssa.

Aihetta juhlaan?

Merkittävimpiä tapahtumia elämän aikana monilla ovat lapsen syntymä tai häät. Suomen evankelisluterilainen kirkko onkin mukana monessa perhejuhlassa. Lapsen synnyttyä hänet kastetaan ja lapsi liittyy kirkon jäseneksi. Kastejuhla eli ristiäiset järjestetään usein joko kirkossa tai lapsen kotona. Lapsen kastaa pappi, joka voi olla joko tuttu henkilö toisesta seurakunnasta tai oman seurakunnan pappi. Kasteessa lapsella on mukana myös vanhempian valitsemat kummit. Kummius on paitsi vanhempian myös kirkon myöntämä luottamustehtävä. Kummeja on useimmiten vähintään kaksi. Kummi on lapsen ystävä ja huolehtii hänen kristillisestä kasvatuksestaan. Lapsen syntymän lisäksi monille tärkeä juhla elämän aikana on naimisiin meno. Naimisiin meno, eli avioliittoon vihkiminen voidaan suorittaa kirkollisesti. Kirkollisessa avioliittoon vihkimisessä avioliitto siunataan ja liitto jätetään Jumalan huolenpitoon. Samalla seurakunta rukoilee Jumalan siunasta avioliittoon vihityille. Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa suoritettavaksi vihkimiseksi tulee vihittävien olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Kirkollisesti voidaan vihkiä myös, mikäli toinen kuuluu evankelisluterilaiseen kirkkoon ja toinen vihittävistä muuhun kristilliseen kirkkoon Suomessa tai ulkomailla.