Kristinuskon ja uskonnon opiskelu

[ivcs]
Type: article
Parent page: Kristittynä Suomessa ja kristinuskon opiskelu
[/ivcs]

Suomessa kristinuskon ja evankelisluterilaisen kirkon oppeja on mahdollista opiskella monella eri taholla. Uskonnon opetus kuuluu Suomessa osaksi peruskoulun opetusohjelmaa. Opetuksessa ei keskitytä vain kristinuskoon tai evankelisluterilaiseen kirkkoon, vaan opetussuunnitelmaan sisältyy myös muihin maailmanuskontoihin tutustumista. Kristinuskoon keskittyvää opetusta voi löytää puolestaan esimerkiksi Suomen Raamattuopistolta. Suomen Raamattuopiston lisäksi kristinuskoon pääsee tutustumaan esimerkiksi evankelisluterilaisen kirkon kautta.

Suomen Raamattuopisto

Suomen Raamattuopisto Säätiö on itsenäinen kristillinen järjestö, joka on sitoutunut Raamatun oppeihin ja luterilaisuuteen. Sen tavoitteena on julistaa evankeliumia, opettaa Raamattua ja tarjota ihmisille hengellinen koti. Suomen Raamattuopisto on perustettu 1940 vuonna. Sen alkuperäinen nimi oli Evankelisluterilainen Sisälähetyssäätiö ja nimi on muutettu nykyiseen muotoonsa vuonna 1979. Suomen Raamattuopisto on hengellinen liike ja järjestö palvelee evankelisluterilaisia seurakuntia. Sillä on toimintaa monissa seurakunnissa ympäri maata. Järjestöllä on kolme omaa toimintakeskusta. Suomen Raamattuopiston kansanopisto on toiminut Kauniaisissa jo vuodesta 1989. Kristilliset loma- ja kurssikeskukset toimivat puolestaan Vuokatinrannassa Sotkamossa ja Kellonkartanolla Oulussa.

Kauniaisten kansanopisto tarjoaa opiskelumahdollisuuksia useammalla eri linjalla. Tällä hetkellä opiston tarjoamat linjat ovat Musiikki-, Urheilu-, Teatteri- tai Nuorten Raamattu. Koulutukset kestävät vaihtelevasti joko yhden lukukauden tai lukuvuoden. Suomen Raamattuopistolla voi opiskella joko täysipäiväisesti tai monimuoto-opintoina. He tarjoavat lisäksi joustavasti mahdollisuuksia lyhyempienkin jaksojen opintoihin. Täysipäiväisiin opintoihin on mahdollista hakea Kelan opintotukea.

Suomen evankelisluterilainen kirkko

Kirkon oppeihin pääsee tutustumaan myös jokainen ilman opintoja Raamatun tai oman seurakunnan kautta. Suomen evankelisluterilaisen kirkon sivut tarjoavat paljon tietoa uskosta, Raamatusta ja niihin liittyvistä opeista. Myös itse Raamattuun ja esimerkiksi virsikirjaan pääsee tutustumaan myös sähköisesti. Suomen evankelisluterilaisen kirkon mukaan: “iLuterilaisen uskon ytimessä on ajatus Jumalan armosta, jota ihmisen ei tarvitse teoillaan ansaita/i.” Luterilaisuuden opeissa käsitellään muun muassa kolmiyhteistä Jumalaa, kastetta ja ehtoollista, kuolemanjälkeistä elämää sekä pyhää kirjaa Raamattua ja muita kirkon kirjoja. Lisäksi kirkot järjestävät jumalanpalveluksia, joihin jokainen kirkon jäsen on tervetullut. Jumalanpalveluksissa käytetään Raamatun lisäksi kirkkokäsikirjaa ja virsikirjaa. Jumalanpalveluksissa lausutaan aina uskontunnustus. Jumalanpalveluksessa on myös mahdollista keskustella papin tai muun seurakunnan henkilökunnan kanssa. Ottamalla yhteyttä omaan seurakuntaan pääset keskustelemaan uskoon ja uskonoppeihin liittyvistä kysymyksistä.