Maailmanlaajuinen kristinusko

[ivcs]
Type: article
Parent page: Kristinusko ja luterilaisuus
[/ivcs]

Kristinusko on maailman suurin uskonto. Sen kannattajia on maailmassa jopa 2,4 miljardia. Kristinusko on monoteistinen uskonto, joka on syntynyt juutalaisuuden lahkona. Kristinusko perustuu kolminaisuusopille, jonka mukaan on yksi Jumala kolmella persoonalla. Kristinuskon Jumalan kolme persoonaa ovat Isä, Poika ja Pyhä Henki. Poika eli Jeesus on uskonoppien mukaan yhtäaikaa sekä Jumala että ihminen. Kristinusko on perustuu Jeesuksen opetuksiin. Jeesus eli maan päällä ajanlaskun alkuaikoina, eli noin 2000 vuotta sitten. Hän opetti ihmisiä ja keräsi seuraajia.

Raamattu

Kristinuskon pyhä kirja on Raamattu. Raamattu jakautuu Vanhaan ja Uuteen testamenttiin. Se on maailman levinnein kirja, joka on käännetty 474 kielelle. Testamentilla tarkoitetaan Raamatussa liittoa ja sitovaa sopimusta. Uusi testamentti ja Vanha testamentti kuvaavat siis uutta ja vanhaa sopimusta, jonka Jumala on tehnyt ihmisten kanssa. Kristinusko noudattaa erityisesti Uuden testamentin oppeja ja tulkitsee myös Vanhaa testamenttia Uuden testamentin avulla. Uusi testamentti kuvaa Jeesuksen elämää ja opetuksia. Kristinuskon mukaan Jumala puhuu ihmisille ja toteuttaa suunnitelmiaan Jeesuksen kautta. Kristinuskon oppien mukaan Jeesukseen uskovat ja häntä seuraavat ihmiset eivät joudu kuoltuaan kadotukseen vaan saavat pelastuksen ja elävät Jumalan kanssa taivaassa ikuisesti onnellisina.

Raamattu sisältää sanoman, jonka Jumala haluaa välittää ihmisille. Raamatusta käytetäänkin myös nimeä Jumalan sana. Tämä sanoma sisältää ilmoituksen ihmisten syntisyydestä ja pelastuksesta Jeesuksen kautta.

Kristinuskon haarat

Kristinusko on jakautunut moneen eri haaraan. Suurin haara on katolinen kirkko, jonka kannattajia on maailmassa 1,1 miljardia. Toiseksi suurin haara on puolestaan karismaattiset suunnat ja helluntailaisuus. Muihin kristinuskon haaroihin kuuluvia ovat muun muassa ortodoksit, anglikaanit ja protestanttiset suuntaukset, kuten luterilaisuus. Uusista uskonnollisista liikkeistä esimerkiksi mormonismi ja Jehovan todistajat ovat syntyneet kristinuskon pohjalta. Kristillinen kirkko ei kuitenkaan tunnusta kyseisiä liikkeitä. Maantieteellisesti kristinuskon kannattajia löytyy erityisesti Pohjois- ja Etelä-Amerikasta sekä Euroopasta, Australiasta ja Afrikan keski- ja eteläosista. Huomion arvoista on kuitenkin se, että kaikki kristityt eivät ole samaa mieltä kirkon virallisista teologisista kannoista. Raamattu ei sisällä suoria oppeja tai ohjeita, vaan kirkko tulkitsee testamentteja ja perustaa oppinsa niille. Tämä on mahdollistanut moninaisten liikkeiden synnyn.