Kuinka yhdistää usko ja uhkapelit

inka yhdistää usko ja uhkapelit

Ne ihmiset, jotka viettävät aikaa nettikasinoilla ja pelaavat uhkapelejä, eivät mieti tai ajattele kyseisen harrastuksen moraalisia tai eettisiä vaikutuksia. Olemme kuitenkin viimeisen vuosisadan aikana nähneet, kuinka lakeja on höllennetty ja uhkapelaamisesta on tullut täysin laillista toimintaa, ympäri maailman. Vaikka laki nykyisellään sallii uhkapelit, miten on uskonnon laita? Mitä maailman suurimmat uskonnot ajattelevat ihmisistä, jotka harjoittavat uhkapelejä?  Yhdysvalloissa on vallinnut aikakausi, kun kristilliset kirkot ja jokunen juutalaistaustainen synagoga valistivat ihmisiä moraaliseen sitoumukseen ja useat heistä käyttäytyivätkin tämän mukaisesti.

Tänä päivänä meidän maailmanlaajuisessa yhteiskunnassa, ei onneksi ole enää mitään tiettyä yhteisöä, jolla olisi vain yksi uskomus, joka vaikuttaa yhteisön elämänkatsomukseen ja sitä kautta käytökseen. Onkin siis aiheellista paneutua isompien uskontojen ja uhkapelaamisen yhteen sovitettuun maailmaan, ja katsoa mitä mieltä uhkapelaamisesta ollaan uskonnon näkövinkkelistä. Nykysin esimerkiksi asialliset uudet nettikasinot voivat osoittautua uskosta riippumatta miellyttäviksi paikoiksi. Uhkapelit ovat ennen kaikkea viihdettä, josta nauttivat ihmiset taustoista välittämättä.

Uhkapelaaminen Kristinuskossa

Maailmassa on noin 2,2 miljardia kristyttyä, jotka uskovat Jumalaan ja Jeesukseen. Vahva usko kuitenkin jakaa ihmiset ryhmiin, joissa toiset ovat vannoutuneita uskon ihmisiä, toiset vähemmän ja sallivat erehdyksiä itselleen. Sitten on vielä ryhmä joka kuuluu kirkkoon, mutta ei kuitenkaan usko kaikkivaltiaaseen.

Vaikka historian kirjojen mukaan Jeesus on puhunut paljon rahasta kuin myös rakkaudesta, ei viitteitä suoranaiseen uhkapelin kulttuuriin ole. Jeesuksen toisen ja kolmannen sukupolven seuraajat ovat kuitenkin kirjoittaneet hänen opetuksensa rahan ja rakkauden pahuuksista. Kaksi uskon varhaisimmista teksteistä, varoitti uskovia siitä että ”rahan rakkaus on kaikkien pahojen juuret”. Siksi, koska uhkapelit perustuvat selkeästi rahan rakkauteen ja nopeisiin lupauksiin. Kristityt ovat tietenkin tämän ajatuksen tuominneet. Tänä päivänä näkemyksiä uhkapelin ja kristinuskon yhdistämisestä on useita erilaisia. Kuten esimerkiksi kysymys, voiko Jumala  hyväksyä pelaamisella voitettuja rahoja hyvään tarkoitukseen.

Se tiedetään kuitenkin että suurin osa kristityistä pelaa uhkapelejä, ilman että ajattelevat tekevänsä syntiä.

Uhkapelit Buddhalaisuudessa

Buddhalaiset eivät usko yhden, ylemmän jumalan olemassaoloon, joten buddhalaisuudessa ei ole yhtä oikeaa kaikkivaltiasta, jolta voisi kysyä ja saada vastauksia siihen, ovatko uhkapelit syntiä. Buddhalaisuus pitää sisällään hieman käsitteitä hindulaisuudesta, kuten esimerkiksi jälleensyntyminen ja karma. Buddhalaiset myös uskovat sielun vaeltamiseen, jälleensyntymisen kiertokulun jälkeen. Pohjimmiltaan buddhalaisuuden uskomukset keskittyvät neljään suureen totuuteen ihmisen kärsimyksestä, ja miten niitä lievennetään niin henkisellä kuin eettisillä tavoilla. Tätä kutsutaan kahdeksanosaiseksi poluksi.

Buddhalaisten opetuksen yhteydessä on olemassa kuitenkin hyvin tarkka määritys uhkapelaamista vastaan. Kyseinen opetus ja ajatusmaailma on peräisin pyhästä buddhalaisesta tekstistä, joka tunnetaan nimellä ”Sigalovada Sutta: Maallikon säännöt kurinpitoon ”. Tekstissä kuvaillaan uhkapelaamista seuraavilla tavoin: 

  • Voittaja synnyttää vihaa,
  • Häviäjä kärsii menetetystä vauraudesta,
  • Varallisuuden menetys,
  • Hänen sanaansa ei voida vedota tuomioistuimessa,
  • Häntä halveksivat hänen ystävänsä ja työtoverit,
  • Hän ei voi pyrkiä avioliittoon; Sillä ihmiset sanoisivat hänen olevan uhkapelaaja ja tämä ei voi huolehtia vaimostaan.

Päätelmänä tästä voisi sanoa että uhkapelaaminen ei kuulu buddhalaisuuteen millään tavoin, ja ihminen joka sitä harrastaa menettää arvonsa. Vaikea arvioida kuinka moni pelaa, tai on pelaamatta tämän uskomuksen piirissä.

Uhkapelit Islamilaisuudessa

Islamilaisuus juontaa juurensa Ismaelille, joka oli Abrahamin poika. Itseasiassa islamin uskonto on yksi nuorimmista mutta maailman suurimmista uskonnoista, jonka katsoneen alkaneen, kun profeetta Muhammad  sai Holy Qu’ran sisältämät jumalalliset ymmärrykset itselleen.

Islamin uskonnossa tunnetaan  kahdenlaisia tekoja, jotka ovat ”halal”, joka tarkoittaa laillista ja uskollista profeetan käskyjen noudattamista. Sitten on myös ”haram”, mikä taas tarkoittaa syntistä, ja syntien teko johtaisi islamilaisen lain mukaan aina jonkinlaisiin rangaistuksiin. Uhkapelit ovat islamin uskonnossa ehdottomasti synteihin kuuluvia tekoja.

Tämän uskonnon erilaisten lähteiden mukaan profeetta Muhammad, sekä hänen kumppaninsa vastustivat kaikenlaisia rahapelejä. Niin perinteisiä korttipelejä kuin myös hevosurheilua, pelikoneita sekä arpajaisia. Muslimeilla on myös sama näkemys Juutalaisten kanssa uhkapeleistä. Se on tuhoisaa perheen ja yhteiskunnan turvallisuudelle. Internetissä näkökulmaa avataan seuraavalla tavalla  ”Koska islamissa on kyse rauhasta ja perheiden rakentamisesta, uhkapeliin liittyvä teko olisi vastoin uskonnon ydintä”.

Uhkapelit Juutalaisuudessa

Juutalaiset ovat kehittäneet vuosisatojen ajan yhteisöllisen tavan määrätä heidän moraaleja ja eettisiä näkökulmia. Näitä ovat edustaneet ja edustavat vieläkin  uskonnolliset johtajat, Rabbit. Uskonnollisten tutkijoiden akatemit ovat keskustelleet  yhdessä moraalisista ja eettisistä kysymyksistä, ja he ovat esittäneet näkemyksensä Talmud-nimisessä kokoelmassa. Uhkapelaamisen osalta kokoelmassa kerrotaan, että rabbit ovat katsoneen pelaamista aina hämäränä ja epäilyttävänä toimintana. Uhkapelit tuomitaan jyrkästi niin riskialttiina taloudellisena yrityksenä kuin myös ajanvietteenä.

Johtopäätöksiä

Kun lukee eri uskontojen ajatuksia rahasta ja uhkapeleistä, on se lähes aina totaalisesti kiellettyä, ja syntinen teko. Kuitenkin pelisivustoilla pelataan tänä päivänä enemmän kuin koskaan, joten jokaisesta uskontokunnasta varmasti löytyy niitä, jotka sysäävät uskomuksensa hetkeksi lepotilaan ja toteuttaa tarvetta uhkapelien maailmassa. Kun artikkelia lukee, kristinusko näyttäytyy ainoana uskontona joka ei niin jyrkästi tuomitse uhkapelaamista, ainakaan rangaistuksiin saakka.

Jokainen varmasti, uskonnosta riippuen miettii ajoittain uhkapelaamisen moraalisia ja eettisiä näkökulmia. Pelihaitoiksi koetaan yleensä erityisesti perheeseen ja talouteen kohdistuvat ongelmat. Mutta nykyisessä maailmassa päätös peliin ryhtymisestä on aina omissa käsissä. Pelaajia löytyy jokaisesta uskontokunnasta ja jokainen pelaaja pelaa oman näkökulmansa mukaisesti.