Käsittelemme tässä osiossa laajemmin kristinuskoa maailmalla, pyhää kirjaa Raamattua ja kristinuskon oppeja. Syvennymme myös erikseen luterilaisuuteen osana kristinuskoa. Suomen evankelisluterilaista kirkkoa esittelemme vielä erikseen omassa osiossa.